Consultanţă pentru obţinerea finanţării nerambursabile

Identificarea surselor de finantare si stabilirea obiectivelor

In aceasta etapa vom avea in vedere maturizarea ideii de proiect, vom identifica si evalua oportunitatile oferite de piata si generarea optiunilor de interventie.

De asemenea, serviciile pe care vi le oferim sunt:
•    Evaluarea viabilitatii diverselor optiuni şi a plusvalorii pe care acestea o genereaza
•    Evaluarea potentialului proiectului de a determina schimbari benefice şi durabile
•    Incadrarea proiectului in politicile locale, regionale, nationale şi ale UE
•    Verificarea conformitatii proiectului cu regulile şi regulamentele nationale şi cele ale UE
•    Evaluarea potentialului de creare a parteneriatului
•    Negocierea intelegerilor parteneriale şi pentru asigurarea cofinantarii proiectului
•    Estimarea cat mai corecta a perioadei de timp necesare dezvoltarii proiectului (cercetarea, formarea parteneriatului, conceperea, consultarea, chestiunile de conformitate, procesul de aplicare).

Depunerea cererii de finantare

In aceasta faza, noi pregatim si depunem dosarul cererii de finantare la Organismul Intermediar competent, optimizarea sanselor dumneavoastra de succes. Facem aceste lucruri prin:
•   Colectarea informatiilor si pregatirea cererilor de finantare;
•   Elaborarea fiselor de proiect;
•   Identificarea potentialilor parteneri de proiect;
•   Furnizarea de servicii de consultanta in privinta normelor privind ajutorul de stat
•   Oferirea de asistenta in perioada de evaluare a proiectului si a semnarii contractului de finantare.