Autorităţi publice locale

Titlu proiect: CLĂDIRE GRĂDINIŢĂ, COMUNA CÂMPULUNG LA TISA, JUD. MARAMUREŞ
Valoare: 211.856 Euro
Beneficiar: Comuna Câmpulung la Tisa, Judeţul Maramureş
Servicii prestate: Elaborare Studiu de fezabilitate, Consultanţă pentru obţinerea finanţării, Obţinere avize, acorduri,autorizaţii
Linia de finantare: Axa IV LEADER, Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Masura 322 din PNDR 2007-2013, prin GAL „Mara-Gutâi”
Titlu proiect: ACHIZIŢIE  UTILAJ  PENTRU  ÎNTREŢINERE  ŞI  GOSPODĂRIRE COMUNALĂ  ÎN  COMUNA  CÂMPULUNG LA TISA,  JUDEŢUL  MARAMUREŞ
Valoare: 65.095 Euro
Beneficiar: Comuna Câmpulung la Tisa, Judeţul Maramureş
Servicii prestate: Elaborare Memoriu Justificativ, Consultanţă pentru obţinerea finanţării, Obţinere avize, acorduri,autorizaţii
Linia de finantare: Axa IV LEADER, Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Masura 322 din PNDR 2007-2013, prin GAL „Mara-Gutâi”
Titlu proiect: DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA SĂPÂNŢA, JUDEŢUL MARAMUREŞ
Valoare: 29.237 Euro
Beneficiar: Comuna Săpânţa, Judeţul Maramureş
Servicii prestate: Elaborare Memoriu Justificativ, Consultanţă pentru obţinerea finanţării, Obţinere avize, acorduri,autorizaţii
Linia de finantare: Axa IV LEADER, Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Masura 322 din PNDR 2007-2013, prin GAL „Mara-Gutâi”
Titlu proiect: REFACERE ŞI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC18A HUSIA-SOMEŞ GURUSLĂU, KM:6+000-8+000 ŞI DC26A TRANIŞ-VĂDURELE KM:0+000-3+000 ÎN COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SĂLAJ
Valoare: 1.000.256 Euro
Beneficiar: Comuna Napradea, Judetul Salaj
Servicii prestate: Consultanta pentru obtinerea finantarii, Management de proiect.
Linia de finantare: Masura 322, Submasura d) din PNDR 2007-2013
Titlu proiect: REFACERE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 59 DN 1 G – MIERTA, KM:0+000 – 4+000 ÎN  COMUNA  CUZAPLAC, JUDEŢUL SĂLAJ
Valoare: 843.030 Euro
Beneficiar: Comuna Cuzaplac, Judetul Salaj
Servicii prestate: Consultanta pentru obtinerea finantarii, Management de proiect, Achizitii
Linia de finantare: Masura 322, Submasura d) din PNDR 2007-2013
Titlu proiect: Centru de informare turistică, dezvoltare şi marketing turistic în Comuna Budeşti, Judeţul Maramureş
Valoare: 235.418 Euro
Beneficiar: Comuna Budesti, Judetul Maramures
Servicii prestate: Consultanta pentru obtinerea finantarii, Proiectare faza SF
Linia de finantare: Masura 313 din PNDR 2007-2013
Titlu proiect: Centru de informare turistică, dezvoltare şi marketing turistic în Comuna Salatig, Judetul Salaj
Valoare: 235.167 Euro
Beneficiar: Comuna Salatig, Judetul Salaj
Servicii prestate: Consultanta pentru obtinerea finantarii, Proiectare faza SF
Linia de finantare: Masura 313 din PNDR 2007-2013