Managementul proiectelor

Serviciile de management de proiect includ:
- asistenţă în planificarea activităţilor
- asistenţă în derularea procedurilor de achiziţie publică realizate de către client, inclusiv în modul de îndeplinire a contractelor;
- asistenţă la întocmirea rapoartelor de progres;
- suport în realizarea şi transmiterea notificărilor, actelor adiţionale, graficului de rambursare, situaţiilor cu achiziţiile realizate prin proiect;
- urmărirea calendarului de activităţi şi transmiterea către client de informaţii periodice asupra stadiului realizării acestora şi a potenţialelor riscuri;
- întocmirea documentaţiilor necesare cererilor de plată pentru serviciile, lucrările şi bunurile achizitionate.