Evaluare

Inway vă oferă servicii profesionale de evaluare în domeniile:

Evaluări de proprietăţi imobiliare,
Evaluări de bunuri mobile,
Evaluări de active financiare,
Evaluări de intreprinderi.

Rapoartele de evaluare sunt realizate de către experţi evaluatori membri titulari ANEVAR, respectă Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS 2012) şi Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator, adoptate de către Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Pricipalele utilizări ale rapoartelor de evaluare sunt:
– garantarea împrumuturilor,
– credite ipotecare,
– impozitare,
– raportare financiară,
– vânzare-cumpărare,
– fuziuni,
– lichidare,
– asigurare,
– rezolvarea litigiilor,
– expropriere,
– alte utilizări.